Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ από την Περιφέρεια Ι.Ν. η δημοπράτηση του ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 στους ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΗΚΕ από την Περιφέρεια Ι.Ν. η δημοπράτηση του μικρού ΓΗΠΕΔΟΥ ποδοσφαίρου 5x5 που πρόκειται να κατασκευαστεί στο οικόπεδο που είχε αποκτηθεί από τον πρώην Δήμο Αχιλλείων, το 2001, στο κέντρο των ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, μελετήθηκε, χρηματοδοτείται και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Ι.Ν. στη βάση προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, στον οποίο θα αποδοθεί για χρήση μετά την ολοκλήρωσή του.
Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης της δημοπρασίας, που υπογράφει η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, οι προσφορές των ενδιαφερομένων εργολάβων θα κατατεθούν την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 για να αποσφραγιστούν τρεις μέρες μετά και να αναδειχτεί ο ανάδοχος του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του, ορίζεται σε τρεις (03) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα είναι 21,00 μ. επί 16,00 μ. που με τις περιμετρικές λωρίδες θα έχει συνολικά 24,00 μ. μήκος και 19,00 μ. πλάτος. Περιλαμβάνονται εργασίες προετοιμασίας του γηπέδου και δημιουργία περιμετρικών καναλιών απορροής ομβρίων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα καθώς επίσης και εργασίες περίφραξης του γηπέδου.
Για την ιστορία της όλης προσπάθειας διαβάστε: https://koinonkynopiaston.blogspot.com/2019/07/5x5.html