Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021

ΣΥΝ και ΠΛΗΝ στις νέες αξίες των ακινήτων σε Κυνοπιάστες και Χρυσίδα – Άμεση επίπτωση και στον ΕΝΦΙΑ από το 2022


Μειωμένη κατά 35% είναι η φορολογητέα αξία των ακινήτων στη νέα αυτοτελή ζώνη του παραδοσιακού οικισμού των Κυνοπιαστών, ενώ αυξημένη κατά 8,7% είναι οι νέα αξία των ακινήτων στην αυτοτελή ζώνη του οικισμού Χρυσίδας, καθώς οι δύο περιοχές εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα αξιών ακινήτων που καλύπτει πλέον το σύνολο των οικισμών της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, σημαντικές είναι οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν από το Υπ. Οικονομικών μέσα από τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και την υποβολή εισηγήσεων από τους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Οι αλλαγές του ως τώρα συστήματος υπολογισμού των αξιών ακινήτων που διαμορφώθηκε το 2018, είναι δύο ειδών και συγκεκριμένα:

·         Η πρώτη αφορά την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε ολόκληρο το νησί, ανά οικισμό και όχι ανά δήμο (ενιαίος Δήμος) που ίσχυε ως τώρα.

·         Η δεύτερη αφορά τις τιμές σε κάθε ζώνη αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, σε κάθε οικισμό. Τιμές οι οποίες σε άλλες περιπτώσεις μειώνονται και σε άλλες αυξάνονται. Μεγάλη ευνοημένη από το νέο σύστημα είναι η ενδοχώρα του νησιού, στους οικισμούς της οποίας οι τιμές κατά κανόνα είναι αισθητά μειωμένες. Εξαίρεση αποτελούν οι δυναμικά αναπτυσσόμενοι οικισμοί της περιαστικής ζώνης.

Στη βάση αυτών των αλλαγών, στην περιοχή της Κοινότητας Κυνοπιαστών, η τιμή στη ζώνη του παραδοσιακού οικισμού των Κυνοπιαστών από 1.150 ευρώ ανά τ.μ. έπεσε στα 750 ευρώ ενώ αντίθετα, ενώ στον δυναμικά αναπτυσσόμενο περιαστικό οικισμό της Χρυσίδας, η τιμή από 1.150 ευρώ/μέτρο αυξήθηκε σε 1.250 ευρώ.

Οι νέες αυτές τιμές ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση του ύψους ΕΝΦΙΑ από το 2022 και μετά, αλλά και άλλους 20 φόρους και τέλη επί των ακινήτων, που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις, δωρεές, υπολογισμό δημοτικών τελών κλπ.

Από το παρελθόν

 Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά τις παλαιές – υφιστάμενες ζώνες και, ειδικότερα, τη σύγκριση που διενεργείται βάσει των τιμών του 2018, ότι οι τιμές πριν τη μεταρρύθμιση δεν ανταποκρίνονται στο σύνολό τους σε εισηγήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες είχαν υποβληθεί το 2018 κατά την προηγούμενη πανελλαδική επικαιροποίηση. Ως αποτέλεσμα, οι τρέχουσες εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών εμπεριέχουν και μεταβολές – της προηγούμενης περιόδου – που έπρεπε να είχαν ήδη ενσωματωθεί στις αντικειμενικές αξίες, αλλά αυτό δεν είχε γίνει.

Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις οι αυξήσεις των νέων τιμών έναντι των προϋπαρχουσών, αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς ακινήτων, η οποία ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε το 2018 και η προσαρμογή της μετατέθηκε στο μέλλον.

Για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας η εικόνα για τις νέες τιμές ζώνης είναι σχετικά ανοδική, καθώς (α) 7.634 ζώνες (55% του συνόλου) εμφανίζουν αύξηση με μέσο όρο αύξησης 19,5%, (β) 2.860 ζώνες (21% του συνόλου) εμφανίζουν μείωση, με μέσο όρο μείωσης στο 14,7%, και (γ) 3.314 ζώνες (24% του συνόλου) παραμένουν αμετάβλητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου