Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Βήματα αποκέντρωσης στη λειτουργία του Δήμου - Ο Γιώργος Καρύδης Χωρικός Αντιδήμαρχος Μέσης

Ξεκαθαρίζει σιγά - σιγά το τοπίο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα διοικηθεί ο Δήμος Κέρκυρας τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. Ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος (φωτο κάτω αριστερά), ανακοίνωσε τα ονόματα των 15 αντιδημάρχων – επτά χωρικών και οκτώ θεματικών - και τα καθήκοντα που τους μεταβιβάζει.
Από την απόφαση του Δημάρχου προκύπτει ενίσχυση του ρόλου των χωρικών αντιδημάρχων, δηλαδή ενίσχυση της αποκεντρωμένης λειτουργίας του Δήμου, αλλά, στην πράξη θα φανεί ποιο είναι το πραγματικό αντίκρισμα της διακηρυγμένης βούλησης για αποκέντρωση.
Η αποκέντρωση στην πράξη θα φανεί:
 • Από το προσωπικό που θα θέσει ο Δήμαρχος στη διάθεση των χωρικών αντιδημάρχων και τις υπηρεσίες που θα λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες των πρώην Δήμων.
 • Από τα μέσα και τον εξοπλισμό που θα διαθέσει ο Δήμος στις χωρικές αντιδημαρχίες για τη χρήση τους προς άμεση ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πολιτών και της περιοχής τους. Και,
 • Από τους πόρους που θα κατανείμει ο νέος Δημοτικός προϋπολογισμός τόσο στις Δημοτικές Ενότητες για έργα και δράσεις και κυρίως για τη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, όσο και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες μέσω της Παγίας Προκαταβολής.
Χωρικός Αντιδήμαρχος Μέσης ο Γιώργος Καρύδης

Στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας, που περιλαμβάνει τις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων και Παλαιοκαστριτών, Χωρικός Αντιδήμαρχος ορίστηκε για τα επόμενα  δυόμισι χρόνια, ο δικηγόρος Γιώργος Καρύδης (φωτο).
Οι αρμοδιότητες  που του ανέθεσε ο Δήμαρχος είναι αισθητά αυξημένες σε σχέση με αυτές της προκατόχου του κ. Βαρβάρας Βλάσση (για τις δύο πρώτες Δ.Ε.), αλλά όπως ήδη σημειώσαμε θα κριθούν στην πράξη.
Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι στην απόφαση του Δημάρχου για τις αρμοδιότητες των χωρικών αντιδημάρχων, δεν έχουν περιληφθεί αρμοδιότητες για τον τοπικό πολιτισμό, καθώς αυτές θα υπάγονται στον αρμόδιο θεματικό αντιδήμαρχο Μάνο Ράπτη, ούτε κάποια εμπλοκή τους με τις Πάγιες Προκαταβολές μέσω των οποίων οι κοινότητες προσπαθούν να καλύψουν μικρές συχνές ανάγκες της καθημερινότητας των κατοίκων και των οικισμών τους.

Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ: ΩΦΗΠΩΕΑ-ΓΧΦ) ορίζει τον κ. Καρύδη Γεώργιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μέσης Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών και Παρελίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών και Παρελίων
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των δημοτικών ενοτήτων Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών και Παρελίων
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών και Παρελίων
η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δημοτικών ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 • της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 • Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των δημοτικών ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυνοπιαστών Μενέλαος Αρβανιτάκης (φωτο), παρέλαβε τυπικά και ουσιαστικά την κοινότητα από τον προκάτοχό του Θωμά Σούλο και εφρόντισε να έχει άμεσα, την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για όλα τα θέματα και κυρίως για:

 • τα προβλήματα στο βιολογικό και την αποχέτευση,
 • τη λειτουργία των υδραγωγείων και ιδιαίτερα αυτού με το πόσιμο νερό,
 • τα εγκεκριμένα προς εκτέλεση έργα,
 • την δημοτική περιουσία της κοινότητας,
 • την οργάνωση των εκδηλώσεων στο χωριό, και
 • τις σχέσεις με τους τοπικούς φορείς.

Ο Μενέλαος Αρβανιτάκης αποκτά επαφή με τις δημοτικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται καθημερινά η ζωή του χωριού και έχει ήδη κάνει τις πρώτες ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν στις πρώτες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του.


Οι 15 αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι που όρισε με απόφασή του, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και οι τομείς ευθύνης τους είναι οι εξής:
1. Οικονομικών, Γεώργιος Παντελιός
2. Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Καββαδίας
3. Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού, Ανδρέας Σκούπουρας
4. Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Αστικού Πρασίνου, Νίκος Αναστασόπουλος
5. Παιδείας και Πολιτισμού, Μηνάς Ράπτης (Μάνος)
6. Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας, Σπύρος Καλούδης
7. Πρωτογενούς Παραγωγής, Λεωνίδας Παγκράτης
8. Δημοτικής Περιουσίας, Βασίλειος Άρης Μπαλής
9. Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων, Κώστας Παυλίδης
10. Αντιδήμαρχος Κέντρου, για τις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων και Φαιάκων,   Γιώργος Ραιδεστινός
11. Αντιδήμαρχος Μέσης Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών  και Παρελίων, Γιώργος Καρύδης
12. Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων, Νίκος Γκούσης
13. Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας, Ανδρέας Γουλής
14. Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου, Νόνη Μάστορα
15. Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών, Θεόδωρος Λουκανάρης

 • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Παυλίδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου