Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Ιπτάμενος ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας ο άξιος Κυνοπιαστινός, Κωνσταντίνος Λιναράς

Να και μια είδηση με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, που γέμισε χαρά και περηφάνια όλους τους Κυνοπιαστινούς. Τον περασμένο μήνα (την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013), ο καθ’ όλα άξιος, μεθοδικός, επιμελής και θαρραλέος νέος των Κυνοπιαστών, Κωνσταντίνος Λιναράς του Σπυρίδωνος και της Δημητρούλας, έλαβε το πτυχίο του ως απόφοιτος της Σχολής Ικάρων και ονομάστηκε ανθυποσμηναγός με ειδικότητα ιπταμένου και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 ορκίστηκε και παρέλαβε το ξίφος του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσία της Α.Ε του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και σύσσωμης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.
Οι συμμαθητές, οι φίλοι του και ολόκληρη η μικρή κοινωνία των Κυνοπιαστών του εύχονται ολόψυχα, να έχει μια εξαίρετη σταδιοδρομία στην Πολεμική Αεροπορία και καλές πτήσεις στους ελληνικούς αιθέρες.
Η Σχολή Ικάρων
Η Σχολή Ικάρων στο πλαίσιο των σπουδών της, παράγει και μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. Διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η επιλογή των Ικάρων γίνεται μετά από επιτυχία στα μαθήματα, κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και ανταπόκριση στις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες επαγγελματικής καταλληλότητας. Οι δυνατότητες είναι ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προσόντων που απαιτεί κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις είναι ο ουσιαστικός οδηγός επιλογής. Όμως, κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στην ψυχή κάθε νέου που θέλει να έρθει στη Σχολή Ικάρων είναι η αγάπη για την Πολεμική Αεροπορία.
Η αποστολή της
Αποστολή της Σχολής Ικάρων είναι να παράγει και να μεταδίδει την γνώση στους σπουδαστές της, με την έρευνα και διδασκαλία της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
Nα αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και την στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της ΠΑ με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
Nα διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της ΠΑ.

Εκπαίδευση
Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.
Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ είναι τουλάχιστον τετραετής.
Η Εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ Το Ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.
Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Έτους – Ακαδημαϊκών Εξαμήνων.
Κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.
Σκοπός της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι.  Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία.
 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου, με τη μύηση στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, τη στρατιωτική δεοντολογία, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Σχολής, την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, την καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, την ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, την προσήλωση στην Αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, την καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.
ΠΤΗΤΙΚΗ
Ø                 Στάδιο Επιλογής
Σκοπός του σταδίου είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι. Εκτελείται στο πρώτο έτος σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και μία πτήση Μόνος με αεροσκάφος Τ-41 D (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της, τους τέσσερις (4) μήνες.
Το Στάδιο Επιλογής πραγματοποιείται στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Ø                 Αρχικό Στάδιο
Σκοπός του σταδίου είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου Ιπταμένου με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης, καθώς και με τις συνθήκες πτήσης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου.
Ξεκινά συνήθως το Β' εξάμηνο του δεύτερου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II(μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά συνήθως, στο σύνολό της τους έξι (6) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του εκπαιδευτικού έτους.
Το Αρχικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Ø                 Βασικό Στάδιο
Σκοπός του σταδίου είναι η ανάπτυξη ικανότητας στις διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων.
Εκτελείται συνήθως το Α' εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους έξι (6) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται συνήθως εντός του Α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου.
Το Βασικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.
                                              
Ø                 Προκεχωρημένο Στάδιο
Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων με την περαιτέρω αύξηση της ικανότητας στην εκτέλεση προκεχωρημένων ελιγμών και σύνθετων ασκήσεων.
Εκτελείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τους επτά (7) μήνες.
Το Προκεχωρημένο Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Ø                 Επιχειρησιακό Στάδιο
Σκοπός του σταδίου είναι η απόκτηση απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές για την ομαλή μετάπτωσή του σε οποιοδήποτε τύπο μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ΠΑ.
Εκτελείται αμέσως μετά το πέρας του Προκεχωρημένου σταδίου και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye(δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους τέσσερις (4) μήνες.
Το Επιχειρησιακό Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας
Εξέλιξη
Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Σ' όλη τη σταδιοδρομία του θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσει την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο του αλλά και να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα.
Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας.
Στο δεύτερο στάδιο παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

O Κωνσταντίνος Λιναράς (δεύτερος από δεξιά) επιτυχών πριν τέσσερα χρόνια (2009) στη Σχολή Ικάρων, με επιτυχόντες συμμαθητές του, τον τότε νομάρχη Στέφανο Πουλημένο (αριστερά) και τον Κυνοπιαστινό καθηγητή της Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Στέφανο Παϊπέτη (δεξιά).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου