Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Το Γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius

Εγκρίθηκε για το Γυμνάσιο Καστελλάνων Μέσης, η συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης Comenius με θέμα "Eau, Analyse et Utilisations" ("Νερό, Ανάλυση και Χρήσεις"). Πρόκειται για διακρατική Πολυμερή Σύμπραξη Σχολείων και έχει διετή διάρκεια (2013-2015).
Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόσθετη επιβεβαίωση της ανοδικής και δυναμικής πορείας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν και τα παιδιά των Κυνοπιαστών, μαζί με τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής της Μέσης (υπαίθρου) Κέρκυρας.
Στο πρόγραμμα Comenius συμμετέχουν δέκα χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Ισπανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Λιθουανία. Στη χώρα μας, το πρόγραμμα Comenius χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η χρηματοδότηση θ' αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τον εξοπλισμό του σχολείου με τυχόν απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από τη μελέτη του νερού με διαθεματικό τρόπο να εμπλουτίσουν αφενός οι μαθητές μας την μαθησιακή τους εμπειρία και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί τις διδακτικές τους πρακτικές, με τη συνεργασία, το βίωμα, τον πειραματισμό και το διάλογο. Mε κεντρικό άξονα τις Θετικές Επιστήμες, θα αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες, οι Ξένες Γλώσσες, η Τεχνολογία, τα Εικαστικά, η Λογοτεχνία και άλλα διδακτικά αντικείμενα που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος Comenius.
Παράλληλα, με τη διακρατική αυτή συνεργασία, προωθείται η διαπολιτισμικότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση στη εκπαίδευση, αφού μέσα από τις κοινές δραστηριότητες και τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να  ανταλλάξουν εμπειρίες και να διερευνήσουν τις διάφορες πολιτισμικές παραμέτρους, τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, τον τρόπο σκέψης και ζωής αλλά και να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα.
Στη σχετική ανακοίνωσή του το Γυμνάσιο Καστελλάνων αναφέρει:
“Στο νησί μας θα υποδεχτούμε τις ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών από τις άλλες χώρες τον Νοέμβριο του 2014. Ευελπιστούμε η τοπική κοινότητα να αγκαλιάσει και να ενισχύσει την προσπάθειά μας ώστε οι συνεργάτες μας να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τον τόπο μας”.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Comenius οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γυμνάσιο Καστελλάνων Μ. και στο τηλέφωνο 26610 54230.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου