Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση του Σπ. Σπύρου για χορήγηση άδειας ορθολογικού κλαδέματος ελαιοδέντρων και μεταφοράς ξυλείας

Τραγικό φαινόμενο η κατακρεούργηση παμπάλαιων ελαιοδένδρων
Απόφαση, που αφορά τη χορήγηση άδειας ορθολογικού κλαδέματος ελαιοδέντρων και μεταφοράς ξυλείας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπ. Σπύρου.
Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Η άδεια ορθολογικού κλαδέματος  ελαιοδέντρων χορηγείται, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
2. Η άδεια μεταφοράς ξυλείας χορηγείται μετά από επανέλεγχο και σύνταξη πρακτικού αυτοψίας, όπου καθορίζεται και το βάρος της ξυλείας προς μεταφορά. Η άδεια αυτή θα αποτελεί συνοδευτικό και αναπόσπαστο στοιχείο του Δελτίου Αποστολής.
3. Η άδεια εκδίδεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Με την ίδια απόφαση καλούνται τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα), οι Διευθύνσεις Δασών (Αγροφυλακή) και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 20 παρ.34 του Ν.3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α').
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει και για τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες εφ' όσον προκύψουν ανάλογα προβλήματα
Σχετική νομοθεσία για την έκδοση της απόφασης του Περιφερειάρχη:
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική απόφαση, έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
3. Την υπ. αριθμ. οικ. 7838/2928/2-3-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων»
4. Τις διατάξεις του από 5-5-1926 Διατάγματος (ΦΕΚ 190 Α') «περί απαγορεύσεως, εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδέντρων εν τη νήσω Κέρκυρα»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.34 του Ν.3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ»
6. Το υπ.αριθμ.31914/8-11-2005 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Την αρ.164-16/2007 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Κερκύρας.
Δηλώσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
«Με την απόφασή μου αυτή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, «δίνεται με σαφήνεια το πλαίσιο μέσα από το οποίοι οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν στο κλάδεμα των ελαιοδένδρων. Οφείλω να διευκρινίσω», πρόσθεσε, «ότι η απόφαση δεν αφορά στο καθάρισμα - φροντίδα των δένδρων και, κυρίως, δεν αφορά στην εκρίζωση ή κοπή των δένδρων και καταστροφή του ελαιώνα. Το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτό αφενός προστατεύουμε τον κερκυραϊκό ελαιώνα από ενδεχόμενη καταστροφή και δίνουμε τη δυνατότητα στους ελαιοπαραγωγούς να φροντίσουν τα δένδρα έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο παραγωγικά, αφού δεν επιτρέπουμε το κλάδεμα με αυθαίρετο τρόπο».
Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης είπε ότι «με την απόφαση αυτή δίνεται τέλος στην ταλαιπωρία των αγροτών, που αιτούσαν το κλάδεμα των δένδρων τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου