Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κυνοπιαστών

΄Αποψη του οικισμού των Κυνοπιαστών από το απέναντι ύψωμα με το όνομα "Βούνοι"
Η ΕΣΤΙΑ Κυνοπιαστών, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία πολλών συγχωριανών να μάθουν πώς υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος Ακινήτων και πόσο θα πληρώσει ο καθένας με το λογαριασμό της ΔΕΗ, παραθέτει αναλυτικά στοιχεία με την μορφή ερωταπαντήσεων.
Οι ερωτήσεις και απαντήσεις έχουν ως εξής:

1. Σε ποιόν επιβάλλεται το ειδικό τέλος ακινήτων;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

3. Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλους στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κυνοπιαστών, λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν του ακινήτου, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή τέλους 3 ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Παράδειγμα: Κατοικία εμβαδού 100 τ.μ. επί 3 € ανά τ.μ. (καθώς η τιμή υπολογισμού της αξίας των ακινήτων είναι κάτω από τα 500 ευρώ ανά τ.μ.) = τέλος 300 ευρώ
Το ποσόν αυτό πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή παλαιότητας ως εξής:
*      Παλαιότητα άνω και έως 26 έτη  επί συντελεστή 1      = 300 ευρώ
*      Παλαιότητα από 25 - 20 έτη επί συντελεστή 1,05        = 315
*      Παλαιότητα από 19 - 15 έτη επί συντελεστή 1,1          = 330
*      Παλαιότητα από 14 - 10 έτη επί συντελεστή 1,15        = 345
*      Παλαιότητα από 9 - 5 έτη επί συντελεστή 1,2              = 360
*      Παλαιότητα από 4 - 0 έτη επί συντελεστή 1,25            = 375
Ο συντελεστής  τέλους ανά τ.μ. για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είναι 0,5 ευρώ, χωρίς άλλη προσαύξηση.
4. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

5. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

6. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές – αυτό δεν αφορά τους Κυνοπιάστες) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

7. Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

8. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012. 

9. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος. 

Τα ίδια ισχύουν και για την υπόλοιπη ύπαιθρο Κέρκυρα, πλην των περιοχών που έχουν ενταχθεί σε ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και στις οποίες το ειδικό τέλος ακινήτων κλιμακώνεται με αυξημένους συντελεστές, ανάλογα με την τιμή ζώνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου