Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Να διατηρηθεί το μοναδικό έθιμο του αγιασμού των υδάτων στο ποτάμι της Χρυσίδας, τη Νιά Δευτέρα (του Πάσχα)!

Φωτό από το φετινό αγιασμό των υδάτων στο μικρό ποτάμι της Χρυσίδας, που τέλεσε ο π. Ευάγγελος Κούτρας
Η κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, της λιτανείας που παραδοσιακά ετελείτο, από αμνημονεύτων χρόνων, από την εκκλησία της Υ.Θ. Ελεούσας των Κυνοπιαστών, προς το άλλοτε ξωκκλήσι του χωριού, την Αγία Κυριακή Χρυσίδας και σήμερα αυτοτελή ομώνυμη Ενορία, δεν διαγράφει τους δεσμούς του χωριού με την εκκλησία αυτή και την ευρύτερη περιοχή, που ανήκει πάντα στα διοικητικά όρια του χωριού.
Κατά την έννοια αυτή, η διατήρηση του μοναδικού εθίμου του αγιασμού των υδάτων του μικρού ποταμιού της Χρυσίδας, δίπλα στις πηγές του, κατά τη Νιά Δευτέρα, με τις ευχές για ευφορία των καρπών της γης, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο της τοπικής Ενορίας της Αγίας Κυριακής, αλλά και της «μητέρας» Ενορίας της Υ.Θ. Ελεούσας των Κυνοπιαστών.
Και τούτο γιατί, η εκκλησία αυτή κτίστηκε από 70 Κυνοπιαστινούς αγρότες το 1785, η δε εύφορη αγροτική περιοχή της Χρυσίδας, αρδεύεται στο βαθμό που καλλιεργείται και σήμερα, από τα νερά των πηγών του ποταμιού, μέσω του ειδικού δικτύου που διαμορφώθηκε εκεί από την τότε Κοινότητα Κυνοπιαστών σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΚ, κατά τις αρχές της 10ετίας του 1990.
Προκύπτει έτσι, επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας των δύο Ενοριών και των εφημερίων τους, τόσο για τη συλλειτουργία τη Νιά Δευτέρα στην Αγία Κυριακή - έστω και χωρίς λιτανεία - και οπωσδήποτε στην από κοινού τέλεση της τελετής του Αγιασμού στο ποτάμι, συνεχίζοντας το έθιμο αιώνων, όπως αυτό κληροδοτήθηκε από τους προγόνους των σημερινών Κυνοπιαστινών.
Σε ανταπόδοση μιας τέτοιας κίνησης από πλευράς της Ενορίας της Υ.Θ. Ελεούσας και του εφημερίου της, θα ήταν πρέπον ο εφημέριος της Ενορίας της Αγίας Κυριακής να συλλειτουργήσει στους Κυνοπιάστες, είτε το 15Αύγουστο, γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, είτε στις 24 Ιουνίου, γιορτή της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Η τελετή αγιασμού στο ποτάμι

O παπα Αντώνης Πουλημένος, διαβάζει τη Νιά (νέα) Δευτέρα του 1961(;) το Ευαγγέλιο, δίπλα στις πηγές του ποταμιού της Χρυσίδας, με τους χορωδούς στο πλάι του.  Στη φωτό κάτω, οι ενορίτες πάνω και δίπλα στην πέτρινη γέφυρα του ποταμιού, με το λάβαρο και τη σκόλα, που είχαν φέρει από τους Κυνοπιάστες.


Το παμπάλαιο μοναδικό έθιμο του αγιασμού στο ποτάμι της Χρυσίδας, τελείται μετά τη Θεία Λειτουργία της Δευτέρας του Πάσχα, με μια μικρή πομπή από την εκκλησία στις παρακείμενες πηγές, με το λάβαρο, τη σκόλα, το σταυρό, τα εξαπτέρυγα και την εικόνα της Ανάστασης, όπου ο ιερέας και οι ψάλτες ακολουθούν το εκκλησιαστικό τυπικό, αναγιγνώσκεται το Ευαγγελικό απόσπασμα και ακολουθεί η παρακάτω ευχή για την ευφορία των καρπών της γης:

«Κύριε, o Θεός ημών, o εν αρχή τaς δημιουργίας σου ποιήσας τον ουρανόν και την γην' και τον μεν ουρα­νόν κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων, ώστε φαίνειν επι της γης, και θαυμάζεσθαι δι’ αυτών σε τον μόνον Δημιουργόν και Δεσπότην της κτίσεως- την δε γην κατακοσμήσας χλόη και χόρτω και ποικιλία σπερμάτων σπόριμων κατά γένος, και πάσιν άνθεσι μορφώσας εις εύκοσμίαν, και εύλογήσας αυτήν- αυτός και νυν, Δέσποτα, επίβλεψον εξ αγίου κατοικητηρίου σου, επι το κτήμα τούτο και ευλόγησον αυτό- και διαφύλαξον από πάσης φαρμακείας και έπαοιδίας και παντός κακού, περιεργείας τε πονηράς, και πανουρ­γίας ανθρώπων πονηρών- και δος αυτώ προσφέρειν καρπούς κατά καιρόν πεπληρωμένους της ευλογίας σου- και παν θηρίον και ερπετόν και πάσαν οργήν και νόσον έπερχομένην βλαβερώς αποδίωξον εξ αυτού. Ότι ηγίασται, και δεδόξασται το πάντιμον, και μεγα­λοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Η συλλειτουργία των δύο εφημερίων και η τελετή του Αγιασμού των υδάτων του ποταμιού της Χρυσίδας, θα έδινε την ευκαιρία μεγαλύτερης συμμετοχής εκκλησιάσματος – ενοριτών και θα ενδυνάμωνε το έθιμο, που πρέπει να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, όπως το παραλάβαμε από τους προγόνους μας.
Κυνοπιάστες, 3 Μαϊου 2016

Στέφανος Πουλημένος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου